Privacy Policy

Polityka prywatności VEBOS BV


O naszej polityce prywatności

VEBOS BV dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko dane, których potrzebujemy (ulepszając) nasze usługi i przetwarzamy informacje, które zebraliśmy na Twój temat i z czym korzystamy z naszych usług z należytą starannością. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez VEBOS BV. Data wejścia w życie niniejszych warunków jest 05/05/2021, wraz z publikacją nowej wersji ważność wszystkich poprzednich wersji wygasa. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o Tobie są gromadzone przez nas, do czego te dane są wykorzystywane i z kim i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i w jaki sposób chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie prawa przysługuje Ci w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową prywatności, znajdziesz dane kontaktowe na końcu naszej polityki prywatności.


Informacje o przetwarzaniu danych

Poniżej przedstawiamy informacje na temat używanych w ramachzrówniezy, w jaki sposób je przechowujemy, gdzie ich przechowujemy lub przechowujemy, jakie techniki bezpieczeństwa wykorzystujemy i dla kogo dane są przejrzyste.

 

Oprogramowanie do sklepu internetowego

Magento ( Magento )

 

Nasz sklep internetowy został opracowany z oprogramowaniem firmy Magento. Dane osobowe, które nam udostępniasz w celu naszych usług, będą udostępniane tej stronie. Magento ma dostęp do Twoich danych, aby zapewnić nam (techniczne) wsparcie, nigdy nie będzie wykorzystywać Twoich danych do żadnych innych celów. Magento jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w oparciu o zawartą z nim umowę. Te środki bezpieczeństwa obejmują zastosowanie szyfrowania SSL, silne zasady haseł i bezpiecznego przechowywania danych. Magento zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy i partnerów stowarzyszonych w celu dalszej poprawy usługi. Magento bierze pod uwagę obowiązujące prawne okresy przechowywania danych (osobistych).

Nasz sklep internetowy został opracowany z oprogramowaniem magento, wybraliśmy PCExtreme dla naszego hostingu. Dane osobowe, które nam udostępniasz w celu naszych usług, będą udostępniane tej stronie. PCExtreme ma dostęp do Twoich danych, aby zapewnić nam (techniczne) wsparcie, nigdy nie będzie wykorzystywać Twoich danych do żadnych innych celów. PCExtreme jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie zawartej z nimi umowy. Te środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie szyfrowania SSL i silne zasady haseł. Regularne kopie zapasowe są wykonane, aby zapobiec utracie danych.

 

Hosting

PcExtreme (wyssł)

Bierzemy hosting i usługi e-mail z PCExtreme. PCExtreme przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje Twoich danych do własnych celów. Jednak ta strona może zbierać metadane dotyczące korzystania z usług. Nie są to dane osobowe. PCExtreme podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieautoryzowanemu wykorzystaniu twoich danych osobowych. PCExtreme jest zobowiązany do zachowania poufności na mocy umowy.

Korzystamy z usług PCExtreme dla naszego regularnego ruchu e-mail firmy. Strona ta podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak najszerszym stopniu zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych. PCExtreme nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy cały nasz ruch e-mail poufnie.

 

Podmioty przetwarzające płatności

Sisow (Sisow)

Korzystamy z platformy Sisow do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym. Sisow przetwarza twoje imię i nazwisko, adres i dane miejsca zamieszkania oraz dane płatności, takie jak konto bankowe lub numer karty kredytowej. Sisow podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. Sisow zastrzega sobie prawo do wykorzystania twoich danych w celu dalszej poprawy usługi i udostępniania (zanonimizowane) danych osobom trzecim w ich kontekście. W przypadku wniosku o płatność odroczoną (kredyt), Sisow udostępnia dane osobowe i informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej agencjom ratingowym. Wszystkie wyżej wymienione zabezpieczenia w odniesieniu do ochrony państwa danych osobowych mają również zastosowanie do części usług Sisow, do których angażują osoby trzecie. Sisow nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to dozwolone w terminach ustawowych.

 

Opinii

Sklep internetowyKeur

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy WebwinkelKeur. Jeśli zostawisz opinię za pośrednictwem WebwinkelKeur, jesteś zobowiązany do podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. WebwinkelKeur udostępnia nam te dane, abyśmy mogli połączyć recenzję z Twoim zamówieniem. WebwinkelKeur publikuje również Twoje imię i nazwisko na własnej stronie internetowej. W niektórych przypadkach WebwinkelKeur może skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia twojej recenzji. W przypadku, gdy zapraszamy do opuszczenia przeglądu, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail z WebwinkelKeur. Wykorzystują one te dane wyłącznie w celu zaproszenia do opuszczenia recenzji. WebwinkelKeur podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. WebwinkelKeur zastrzega sobie prawo do angażowania osób trzecich w celu świadczenia usług, na które wyraziliśmy zgodę na webwinkelKeur. Wszystkie wyżej wymienione zabezpieczenia w odniesieniu do ochrony danych osobowych mają również zastosowanie do części usługi, dla których WebwinkelKeur angażuje osoby trzecie.

 

Wysyłka i logistyka

DPD (dpd)

Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Twojej paczki. Dokonujemy

korzystania z usług DPD w celu realizacji dostaw. Dlatego konieczne jest, abyśmy podzielili się Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem i danymi dotyczącymi miejsca zamieszkania z DPD. DPD wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku zaangażowania przez DPD podwykonawców, DPD udostępni również dane użytkownika tym stronom.

 

Fakturowanie i rachunkowość

Szybki start

Korzystamy z usług Snelstart, aby śledzić naszą administrację i księgowość. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i dane miejsca zamieszkania oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Te dane są używane do administrowania fakturami sprzedaży. Państwa dane osobowe będą przesyłane i przechowywane w sposób chroniony. Snelstart jest zobowiązany do zachowania poufności i będzie traktować Twoje dane poufnie. Snelstart nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

 

Zewnętrzne kanały sprzedaży

Bol.com

Sprzedajemy (część) naszych przedmiotów za pośrednictwem platformy Bol.com. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Bol.com udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetwarzania twojego zamówienia. Poufnie przetwarzamy Twoje dane i podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed utratą i nieautoryzowanym użyciem.

Amazonka

Sprzedajemy (część) naszych przedmiotów za pośrednictwem platformy Amazon. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Amazon udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do przetwarzania twojego zamówienia. Poufnie przetwarzamy Twoje dane i podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed utratą i nieautoryzowanym użyciem.

 

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany z zamówieniem, które podajesz. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępniasz nam dane i wykorzystujemy te dane, aby skontaktować się z Tobą w późniejszym terminie - innym niż na Twoją prośbę - wyraźnie poprosimy Cię o zgodę. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim, poza przestrzeganiem obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

 

Automatycznie zbierane dane

 

Dane, które są automatycznie zbierane przez naszą stronę internetową, są przetwarzane w celu dalszej poprawy naszych usług. Dane te (np. adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

 

Współpraca w zakresie dochodzeń podatkowych i karnych

W stosownych przypadkach VEBOS BV może być zobowiązany przez prawo do udostępniania Twoich danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub karnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni do udostępnienia Twoich danych, ale sprzeciwimy się temu w ramach możliwości oferowanych przez prawo.

 

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że zachowujemy Twój profil klienta, dopóki nie wskażesz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, potraktujemy to również jako zapominał. Ze względu na obowiązujące obowiązki administracyjne, musimy przechowywać faktury z danymi (osobistymi), więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak upływa odpowiedni okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do twojego profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w wyniku Twojego zlecenia.

 

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem niderlandzkim i europejskim użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, ma określone prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie prawa przysługują ci i w jaki sposób możesz powoływać się na te prawa. Co do zasady, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, wysyłamy kopie i kopie Twoich danych wyłącznie na twój adres e-mail, który już nam się znam. W przypadku, gdy chcesz otrzymać dane na inny adres e-mail lub, na przykład, pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Prowadzimy ewidencję wypełnionych żądań, w przypadku żądania zapomnienia administrujemy danymi zanonimizowanymi. Otrzymasz wszystkie kopie i kopie danych w formacie danych nadajalnymmi maszynowo, których używamy w naszych systemach. Masz prawo złożyć skargę do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych w dowolnym momencie, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

 

Prawo dostępu

Zawsze masz prawo wglądu do danych, które przetwarzamy lub przetwarzamy, które odnoszą się do Twojej osoby lub mogą być śledzone z powrotem do Ciebie. W tym celu możesz złożyć wniosek do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. Następnie otrzymasz odpowiedź na swoje żądanie w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, wyślemy Ci kopię wszystkich danych wraz z przeglądem podmiotów przetwarzających te dane, podając kategorię, pod którą przechowujemy te dane, na znany nam adres e-mail.

 

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, które odnoszą się do Twojej osoby lub mogą być śledzone z powrotem do Ciebie. W tym celu możesz złożyć wniosek do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. Następnie otrzymasz odpowiedź na swoje żądanie w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony, wyślemy Ci potwierdzenie, że dane zostały skorygowane na znany nam adres e-mail.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo ograniczyć dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, które odnoszą się do Twojej osoby lub mogą być śledzone z powrotem do Ciebie. W tym celu możesz złożyć wniosek do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. Następnie otrzymasz odpowiedź na swoje żądanie w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony, wyślemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane nie będą już przetwarzane, dopóki nie usuniesz ograniczenia.

 

Prawo do przenoszenia

Zawsze masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy lub przetwarzaliśmy, które odnoszą się do Twojej osoby lub mogą być śledzone przez Ciebie przez inną stronę. W tym celu możesz złożyć wniosek do naszej osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności. Następnie otrzymasz odpowiedź na swoje żądanie w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony, wyślemy Ci kopie lub kopie wszystkich danych o Tobie, które przetworzyliśmy lub które zostały przetworzone przez innych przetwórców lub osoby trzecie w naszym imieniu na znany nam adres e-mail. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy już mogli kontynuować usługi, ponieważ bezpieczne łączenie plików danych nie może być już zagwarantowane.

 

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez VEBOS BV lub w jego imieniu. Jeśli Twój sprzeciw jest uzasadnione, udostępnimy Ci kopie i/lub kopie danych, które przetwarzamy (lub przetworzyliśmy), a następnie na stałe zaprzestaniemy przetwarzania. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby prawo to miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontakt ą w sprawach dotyczących prywatności.

 

Pliki cookie

Google Analytics

Za pośrednictwem naszej strony internetowej pliki cookie są umieszczane przez amerykańską firmę Google w ramach usługi "Analytics". Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Podmiot przetwarzający dane mogą być zobowiązani do zapewnienia dostępu do tych danych na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Zbieramy informacje o Twoich zachowaniach podczas surfowania i udostępniamy je Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zestawami danych, a tym samym śledzić twoje ruchy w Internecie. Google wykorzystuje te informacje między innymi do oferowania ukierunkowanych reklam (Adwords) oraz innych usług i produktów Google.

Pliki cookie innych firm

W przypadku, gdy rozwiązania programowe innych firm używają plików cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak na tej stronie zawsze znajdziesz najnowszą wersję. Jeśli nowa polityka prywatności wpłynie na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dane dotyczące Ciebie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

 

Dane kontaktowe

VEBOS B.V.

Hoofdstraat 61 7921AC Zuidwolde Nederland T (064) 125-4132 E info@vebos.com